Αγροτική Παραγωγή

Πολύχρωμες πιπεριές

Συσκευασία πιπεριές τριών τεμαχίων διαφορετικών χρωμάτων. Για τη σωστή συσκευασία χρησιμοποιείται ειδική έκδοση της Flow Pack EFP FS 25 OC. H μηχανή διαθέτει ταινία μεγάλου μήκους με πατάκια μεταφοράς, ράουλο τροφοδοσίας film, ερπύστρια ράουλων με βούρτσες για τη συγκράτηση των προϊόντων και ερπύστρια σιαγώνων.