Τροφοδοτικά

Υπάρχουν πολλοί τρόποι τροφοδοσίας μιας μηχανής Flow Pack. Η τροφοδοσία μπορεί να είναι ημιαυτόματη με σκοπό την αποφυγή τοποθέτησης με το χέρι του προϊόντος στην ταινία τροφοδοσίας της μηχανής ή μπορεί να είναι αυτόματη όπου η μηχανή συσκευασίας συνδέεται με τη γραμμή παραγωγής για την αυτόματη παραλαβή του προϊόντος και την τοποθέτηση του στην ταινία τροφοδοσίας της μηχανής.

Η APM κατασκευάζει κάποια από αυτά τα τροφοδοτικά συστήματα ενώ είναι πάντα πρόθυμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει κάποιον καινούριο τρόπο τροφοδοσίας σύμφωνα με τα προϊόντα σας και τις συνθήκες παραγωγής τους.

Τροφοδοτικό μηχανής οριζόντιας συσκευασίας γωνιακό AF 90 APM Angidis στη Θεσσαλονίκη

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

  • Οι ρομποτικοί βραχίονες τύπου scara της σειράς RH της Mitsubishi χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την pick and place τροφοδοσία των μηχανών Flow Pack δεδομένου ότι και το σύστημα αυτοματισμού των μηχανών συσκευασίας είναι του ίδιου κατασκευαστικού…
  • Τροφοδοτικό τύπου stacker magazine εγκατεστημένο σε οριζόντια μηχανή συσκευασίας Flow Pack με ταινία τροφοδοσίας με ωστήρια. Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στη θήκη και στη συνέχεια τα ωστήρια της ταινίας τροφοδοσίας παραλαμβάνουν τα προϊόντα από…
  • Τροφοδοτικό τύπου stacker pusher δύο θέσεων για οριζόντια μηχανή συσκευασία Flow Pack APM EFP.  Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στις θήκες τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται στη μηχανή συσκευασίας. Αποφεύγεται η απευθείας τοποθέτηση των προϊόντων στην ταινία τροφοδοσίας, μεταξύ των…
  • Γωνιακό τροφοδοτικό μηχανής οριζόντιας συσκευασίας Flow Pack με μεταφορικό ιμάντα, σε θέση ενενήντα μοιρών ως προς την ταινία τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας. Τα προϊόντα τοποθετούνται κατά πλάτος επάνω στην ταινία μεταφοράς του τροφοδοτικού και μεταφέρονται…