Μεταφορικές Ταινίες

Οι μεταφορικές ταινίες της σειράς CB χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων προϊόντων από και προς τις οριζόντιες μηχανές συσκευασίας Flow Pack ή για τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ δύο οποιοδήποτε θέσεων παραγωγής.

Κατασκευάζονται σε ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων μήκους και πλάτους ιμάντα και ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας τους προκειμένου να προσαρμόζονται στις ανάγκες οποιασδήποτε εφαρμογής.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  • Η μεταφορική ταινία CB 340 χρησιμοποιείται για τη μεταφορά συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων προϊόντων από και προς τις οριζόντιες μηχανές συσκευασίας Flow Pack. Δυνατότητα τοποθέτησης μεταξύ δύο οποιοδήποτε θέσεων παραγωγικής διαδικασίας για τη μείωση του…