Σπογγοποιία

Μονή απορροφητική σπογγοπετσέτα

Συσκευασία μονής σπογγοπετσέτας μικρού μεγέθους  20cmx16cm και μεγάλου μεγέθους  30cmx36cm, διπλωμένη στα δύο. Χαμηλό και φαρδύ προϊόν. Συσκευάζεται με σταθερή φόρμα διπλώματος φιλμ και ατύπωτο φιλμ. Προτεινόμενο μοντέλο μηχανής συσκευασίας το EFP FS 25.

Συρμάτινα πετσετάκια 2 τεμαχίων

Συσκευασία δύο συρμάτινων πετσετών η μια πάνω στην άλλη, διαστάσεων 17cm x 12 cm. Χρησιμοποιείται σταθερή φόρμα διπλώματος του φιλμ. Συσκευάζονται με ατύπωτο υλικό συσκευασίας. Πάνω από το προϊόν τοποθετείται καρτελάκι με τις πληροφορίες του. Προτεινόμενο μοντέλο μηχανής συσκευασίας το EFP FS 25.

Σφουγγαράκια κουζίνας 4 τεμαχίων

Συσκευασία σφουγγαριών κουζίνας, 4 τεμαχίων στη σειρά, με τυπωμένο υλικό συσκευασίας και ρυθμιζόμενη φόρμα διπλώματος φιλμ. Οι σιαγώνες διαθέτουν διαμόρφωση για τη δημιουργία ευρωτρύπας. Κατάλληλη μηχανή συσκευασίας Flow Pack η EFP FS 25.

Σφουγγαράκια κουζίνας 10 τεμαχίων

Ομαδοποιημένη συσκευασία από δέκα μικρά σφουγγαράκια κουζίνας συσκευασμένα στη σειρά. Συσκευάζονται σε τυπωμένο υλικό συσκευασίας με ρυθμιζόμενη φόρμα διπλώματος φιλμ. Σφιχτό πακέτο χωρίς κενά στη συσκευασία του. Προτεινόμενο μοντέλο μηχανής συσκευασίας το  ΕFP FS 25.

Σφουγγάρι οικιακής χρήσης

Συσκευασία σφουγγαριού οικιακής χρήσης διαστάσεων 10 x 13 x 4cm. Συσκευάζεται σε μηχανή EFP FS 25 με μεγάλες ταχύτητες συσκευασίας και τροφοδοσία με το χέρι ή αυτόματη. Χρησιμοποιείται λειτουργία φωτοκύτταρου στίγματος  για το κεντράρισμα της μακέτας στο φάκελο συσκευασίας.

Παιδικό σφουγγαράκι

Συσκευασία παιδικού σφουγγαριού διαστάσεων 13 x 9 x 4,5cm. Συσκευασία σε ατύπωτο film. Επάνω από το σφουγγαράκι τοποθετείται καρτελάκι με τις πληροφορίες του συσκευασμένου προϊόντος. Οι σιαγώνες διαθέτουν διαμόρφωση για τη δημιουργία ευρωτρύπας. Προτεινόμενο μοντέλο το EFP FS 25.

Σπόγγος μπάνιου μασάζ

Συσκευασία σπόγγου μπάνιου με Flow Pack μηχανή συσκευασίας, μοντέλο EFP FS 25,  με  περιστρεφόμενες σιαγώνες. Χρησιμοποιείται τυπωμένο υλικό συσκευασίας. Για το κεντράρισμα του φιλμ χρησιμοποιείται λειτουργία φωτοκύτταρου στίγματος.

Πετσέτες καθαρισμού

Πετσέτες καθαρισμού για όλες τις χρήσεις σε ομαδοποιημένη συσκευασία των τεσσάρων και των δέκα τεμαχίων. Προϊόν μεγάλου πλάτους και με μεγάλο ύψος. Για τη συσκευασία του χρησιμοποιείται σταθερή φόρμα διπλώματος του φιλμ. Προτεινόμενo μοντέλο μηχανής συσκευασίας το EFP FS 32.