Τροφοδοτικό stacker pusher δύο θέσεων

Τροφοδοτικό τύπου stacker pusher δύο θέσεων για οριζόντια μηχανή συσκευασία Flow Pack APM EFP.

 Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στις θήκες τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται στη μηχανή συσκευασίας. Αποφεύγεται η απευθείας τοποθέτηση των προϊόντων στην ταινία τροφοδοσίας, μεταξύ των ωστηρίων. Κατάλληλο για υψηλές ταχύτητες συσκευασίας. Ομαλή λειτουργία των πνευματικών συστημάτων λόγω των δύο θέσεων τροφοδοσίας – δουλεύει στη μισή ταχύτητα της μηχανής συσκευασίας.

 Δυνατότητα τροφοδοσίας προϊόντων με διαφορετικές διαστάσεις. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους, μήκους αλλά και της διαδρομής της γλώσσας που σπρώχνει τα προϊόντα στην ταινία τροφοδοσίας.

Περιγραφή

Τροφοδοτικό τύπου stacker pusher δύο θέσεων για οριζόντια μηχανή συσκευασία Flow Pack APM EFP.

 Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στις θήκες τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται στη μηχανή συσκευασίας. Αποφεύγεται η απευθείας τοποθέτηση των προϊόντων στην ταινία τροφοδοσίας, μεταξύ των ωστηρίων. Κατάλληλο για υψηλές ταχύτητες συσκευασίας. Ομαλή λειτουργία των πνευματικών συστημάτων λόγω των δύο θέσεων τροφοδοσίας – δουλεύει στη μισή ταχύτητα της μηχανής συσκευασίας.

 Δυνατότητα τροφοδοσίας προϊόντων με διαφορετικές διαστάσεις. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους, μήκους αλλά και της διαδρομής της γλώσσας που σπρώχνει τα προϊόντα στην ταινία τροφοδοσίας.

Contact Us