Τροφοδοτικό Pick and Place scara Robot

Οι ρομποτικοί βραχίονες τύπου scara της σειράς RH της Mitsubishi χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την pick and place τροφοδοσία των μηχανών Flow Pack δεδομένου ότι και το σύστημα αυτοματισμού των μηχανών συσκευασίας είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Οι βραχίονες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το προς συσκευασία προϊόν είτε από σταθερό σημείο είτε από τυχαίο σημείο μιας μεταφορικής ταινίας και να το τοποθετήσουν μεταξύ των ωστηρίων της ταινίας τροφοδοσίας της μηχανής Flow Pack με πολύ μεγάλη ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα.

Οι βραχίονες της σειράς RH διακρίνονται για τον compact σχεδιασμό τους που προσφέρει εξοικονόμηση χώρου, το μικρό τους βάρος, την υψηλή ταχύτητα κίνησης και την ευκολία στο χειρισμό τους με τη μέθοδο teach in. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους καθιστούν μία εξαιρετική επιλογή αυτόματης τροφοδοσίας μηχανών Flow Pack.

Περιγραφή

Οι ρομποτικοί βραχίονες τύπου scara της σειράς RH της Mitsubishi χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την pick and place τροφοδοσία των μηχανών Flow Pack δεδομένου ότι και το σύστημα αυτοματισμού των μηχανών συσκευασίας είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Οι βραχίονες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το προς συσκευασία προϊόν είτε από σταθερό σημείο είτε από τυχαίο σημείο μιας μεταφορικής ταινίας και να το τοποθετήσουν μεταξύ των ωστηρίων της ταινίας τροφοδοσίας της μηχανής Flow Pack με πολύ μεγάλη ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα.

Οι βραχίονες της σειράς RH διακρίνονται για τον compact σχεδιασμό τους που προσφέρει εξοικονόμηση χώρου, το μικρό τους βάρος, την υψηλή ταχύτητα κίνησης και την ευκολία στο χειρισμό τους με τη μέθοδο teach in. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους καθιστούν μία εξαιρετική επιλογή αυτόματης τροφοδοσίας μηχανών Flow Pack.

Contact Us