Τροφοδοτικό γωνιακό AF 90

ΠροϊόνταΤροφοδοτικό γωνιακό AF 90

Γωνιακό τροφοδοτικό μηχανής οριζόντιας συσκευασίας Flow Pack με μεταφορικό ιμάντα, σε θέση ενενήντα μοιρών ως προς την ταινία τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας.

Τα προϊόντα τοποθετούνται κατά πλάτος επάνω στην ταινία μεταφοράς του τροφοδοτικού και μεταφέρονται προς την ταινία τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας. Τα προϊόντα στοιχίζονται και ευθυγραμμίζονται με τη βοήθεια πλευρικών οδηγών καθοδήγησης και στη συνέχεια τοποθετούνται αυτόματα μεταξύ των ωστηρίων της ταινίας τροφοδοσίας.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα του τροφοδοτικού από το control panel της μηχανής συσκευασίας ανάλογα με τις διαστάσεις των προϊόντων και την ταχύτητα συσκευασίας.

Περιγραφή

Γωνιακό τροφοδοτικό μηχανής οριζόντιας συσκευασίας Flow Pack με μεταφορικό ιμάντα, σε θέση ενενήντα μοιρών ως προς την ταινία τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας.

Τα προϊόντα τοποθετούνται κατά πλάτος επάνω στην ταινία μεταφοράς του τροφοδοτικού και μεταφέρονται προς την ταινία τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας. Τα προϊόντα στοιχίζονται και ευθυγραμμίζονται με τη βοήθεια πλευρικών οδηγών καθοδήγησης και στη συνέχεια τοποθετούνται αυτόματα μεταξύ των ωστηρίων της ταινίας τροφοδοσίας.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα του τροφοδοτικού από το control panel της μηχανής συσκευασίας ανάλογα με τις διαστάσεις των προϊόντων και την ταχύτητα συσκευασίας.