Τροφοδοτικό stacker magazine

Τροφοδοτικό τύπου stacker magazine εγκατεστημένο σε οριζόντια μηχανή συσκευασίας Flow Pack με ταινία τροφοδοσίας με ωστήρια.

Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στη θήκη και στη συνέχεια τα ωστήρια της ταινίας τροφοδοσίας παραλαμβάνουν τα προϊόντα από τη θήκη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χειροκίνητη τοποθέτηση των προϊόντων μεταξύ των ωστηρίων. Κατάλληλο για προϊόντα ίδιου πάχους και υψηλές ταχύτητες συσκευασίας.

Η εφαρμογή της φωτογραφίας απεικονίζει τροφοδοσία αρωματικών αυτοκινήτου τα οποία στη συνέχεια ψεκάζονται με υγρό άρωμα.

Περιγραφή

Τροφοδοτικό τύπου stacker magazine εγκατεστημένο σε οριζόντια μηχανή συσκευασίας Flow Pack με ταινία τροφοδοσίας με ωστήρια.

Τα προς συσκευασία προϊόντα τοποθετούνται στη θήκη και στη συνέχεια τα ωστήρια της ταινίας τροφοδοσίας παραλαμβάνουν τα προϊόντα από τη θήκη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χειροκίνητη τοποθέτηση των προϊόντων μεταξύ των ωστηρίων. Κατάλληλο για προϊόντα ίδιου πάχους και υψηλές ταχύτητες συσκευασίας.

Η εφαρμογή της φωτογραφίας απεικονίζει τροφοδοσία αρωματικών αυτοκινήτου τα οποία στη συνέχεια ψεκάζονται με υγρό άρωμα.

Contact Us